Biodiversitate

Septembrie 2010
Conservarea cârstelului de câmp (Crex crex) în situl Natura 2000 „Podişul Hârtibaciului” - propunere de proiect depusă spre finanţare la programul LIFE+. Cârstelul de câmp se află în declin la nivel european datorită intensificării agriculturii şi reducerii habitatului, dar în Podişul Transilvaniei se păstrează încă o populaţie semnificativă.

2009 - 2010
Activităţi de restaurare şi conservare a habitatului de pajişte cu stejari seculari din Rezervaţia Breite, în cadrul proiectului "Conservarea biodiversităţii în Rezervaţia Naturală Stejarii Seculari de la Breite, Sighişoara" implementat de Fundaţia Mihai Eminescu Trust. Acestea au inclus: curăţarea invaziei de lăstăriş de carpen de pe platou, construirea a zece vetre de foc pentru vizitatori, consolidarea digurilor de pământ cu ajutorul cărora au fost închise şanţurile artificiale de drenaj, smulgerea şi arderea buruienilor invazive.

2009 - 2010
Activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectului "Conservarea biodiversităţii în Rezervaţia Naturală Stejarii Seculari de la Breite, Sighişoara", acestea fiind studiul ecologiei  entomofaunei, herpetofaunei, ornitofaunei şi a faunei de mamifere a rezervaţiei. De asemenea a fost studiat rolul stejarilor seculari ca şi habitate pentru microbiocenoze, coleoptere, păsări, micromamifere şi chiroptere.

2009 - 2010
Echipa de cercetători a asociaţiei a inventariat un număr de 36 habitate de pajişte cu arbori seculari din zona Sighişoara - Agnita - Rupea - Mediaş, identificând 153 stejari cu circumferinţa de peste 4.7m. În urma acestui succes, EcoTransilvania lucrează în prezent la realizarea unui website pe care membrii publicului vor putea înregistra arbori bătrâni şi valoroşi din toată România: www.arbori-batrani.ro

2006 - 2007
Participare la elaborarea Planului de Management al Rezervaţiei Breite, finanţat de Fundaţia Mihai Eminescu Trust (plan avizat favorabil de către Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, cu aviz nr. 1561/12.06.2007).

2006 - 2007
Furnizarea de date ştiinţifice cu privire la potenţialul impact al construcţiei autostrăzii Transilvania asupra speciilor de faună protejate la nivel internaţional.

2007
Participare la completarea fişelor standard pentru desemnarea siturilor Natura 2000 ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare şi ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului.

2007
Conservarea păsărilor din zonele deschise şi a habitatelor acestora în partea de sud a Podişului Transilvaniei, România”, finanţat de Rufford Maurice Laing Foundation. Prin cercetarea ecologiei speciilor de păsări realizată în acest proiect au fost furnizate datele necesare pentru luarea măsurilor de conservare ale habitatelor acestor specii. De asemenea, o componentă importantă a proiectului a fost conştientizarea şi educarea localnicilor, în special a tinerilor.

2004
„Habitat Use of Amphibian Communities in the Târnava Mare Valley, Romania”, finanţat de Declining Amphibian Populations Task Force.

2005
„Situaţia populaţiei speciei Crex crex în Podişul Mediaşului, România”, finanţat de British Ornithological Union.

2007
„Folosirea habitatelor din Valea Tarnavei Mari de către specia Lanius minor”, finanţat de Fundaţia Mihai Eminescu Trust.

2003 - 2009
„Studiul avifaunei Podisului Mediaşului şi a unor zone limitrofe”, teza de doctorat Dr. Cosmin Ioan Moga.

2002 - 2008
„Studiul faunistic şi ecologic al speciilor de amfibieni din bazinul Târnavei Mari”, teza de doctorat Dr. Tibor Hartel.

2002 - 2008
„Cercetări faunistice, biologice şi ecologice asupra populaţiilor de păsări din Câmpia Fizeşului“, teza de doctorat Dr. Alin David.

2005 - 2006
Realizarea studiului de fundamentare ştiinţifică pentru desemnarea rezervaţiei naturale cu scop de protecţie avifaunistică Heleşteele Brădeni (aviz favorabil al Academiei Române 915/CJ/18.01.2006)

2004 - 2006
Realizarea studiului de fundamentare ştiinţifică pentru desemnarea Parcului Natural Buneşti (aviz favorabil nr. 1793/04.04.2006), finanţat de Fundaţia Mihai Eminescu Trust.

2004 - 2006
Realizarea studiului de fundamentare ştiinţifică pentru desemnarea Parcului Natural Laslea (aviz favorabil nr. 1775/04.04.2006), finanţat de Fundaţia Mihai Eminescu Trust.

2004 - 2005
Realizarea studiului de fundamentare ştiinţifică pentru extinderea Rezervaţiei Breite la nivelul întregului platou de 133 ha şi încadrarea clară a acesteia în categoria IV IUCN prin schimbarea denumirii în Rezervaţia Platoul Breite (aviz favorabil nr. 884/CJ/24.10.2005).