Societate

2009 – 2010
Organizarea şi participarea la întâlniri şi dezbateri publice cu autorităţile şi comunităţile locale din zona Podişul Mediaşului, în vederea implementării programului european de dezvoltare rurală LEADER+ şi promovării importanţei menţinerii practicilor agricole tradiţionale.

2004 – 2010
Echipa EcoTransilvania a coordonat şi participat la numeroase activităţi educative extraşcolare cu copiii şi şcolile din Sighişoara şi satele învecinate, în special în Rezervaţia „Stejarii Seculari de la Breite”: observaţii şi orientare în natură, ateliere practice în cadrul Zilei Rezervaţiei Breite (2009) şi Sărbătorii Stejarului (2010), plantarea de puieţi în cadrul campaniei „Un stejar pentru fiecare şcolar” şi multe altele.

2006 – 2010
Promovarea ecoturismului în zona Sighişoara – Târnava Mare, prin ghidarea grupurilor de turişti în drumeţii şi crearea unei broşuri dedicate speciilor de păsări din satul Mălâncrav.