Delta Transilvaniei

Delta Transilvaniei: implicarea comunităților locale în gestionarea trainică a zonelor umede din Bazinul Fizeșului

 

 

NEWSLETTER Februarie 2017
 
Descoperă natura și trăiește aventura în Bazinul Fizeșului!
Vizitează noul site al proiectului ”Delta Transilvaniei: implicarea comunităților locale în gestionarea trainică a zonelor umede din Bazinul Fizeșului” 
  1. Reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii de vizitare.
  2. Dezvoltarea parteneriatului comunitar.
  3. Crearea și instalarea resurselor interpretative in situ.
  4. Crearea de

Obiectivul general

  • ocrotirea și valorificarea durabilă a valorilor naturale unice ale zonelor umede din Bazinul Fizeșului:
    • menținerea / îmbunănățirea