Delta Transilvaniei

Delta Transilvaniei: implicarea comunităților locale în gestionarea trainică a zonelor umede din Bazinul Fizeșului

Ixobrychus minutus - stârc

În Bazinul Fizeșului se regăsesc:

 • 2 situri Natura 2000 și 4 rezervații naturale
  • 4468 ha, 28% din avifauna europeană
  • 670 de specii de plante (peste 20% din flora României)
  • specii protejate de amfibieni, insecte și mamifere
 • Cel mai mare stufăriș compact din România după Delta Dunării (Stufărișurile de la Sic, peste 250 ha)
 • Cel mai adânc lac natural din Transilvania, singurul pe care se formează plaur – insule de stuf plutitoare (Lacul Știucilor)
 • Cea mai mare colonie mixtă de stârci cenușii și stârci de noapte din Transilvania (Pădurea Ciuașului, 270 de cuiburi)
 • Ultimele vestigii ale vechilor sărături transilvane (habitat prioritar)