Delta Transilvaniei

Delta Transilvaniei: implicarea comunităților locale în gestionarea trainică a zonelor umede din Bazinul Fizeșului

Asociația Educațional Ecologică ECOTRANSILVANIA, în cadrul proiectului "Delta Transilvaniei: implicarea comunităților locale în gestionarea trainică a zonelor umede din Bazinul Fizeșului", proiect co-finanțat  printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, vă invită să participați la seminarul general al parteneriatului pentru gestionarea și promovarea destinației ecoturistice Bazinul Fizeșului, care va avea loc în data de 27.01.2017, la Pensiunea Sovirag, localitatea Sic,  începând cu ora 10.00.

Lucrările propuse se referă la repararea stâlpilor de lemn, a podețelor și punților, balustradelor și a acoperișurilor foișoarelor. De asemenea, sunt necesare anumite îmbunătățiri ale infrastructurii pentru respectarea standardelor de bună practică și protejarea zonelor vulnerabile din rezervație de impactul antropic crescut. Astfel, se propune reconfigurarea observatorului ornitologic: va fi închis cu lemn, se va instala o scară interioară, vor fi montate geamuri și băncuțe.