Legături utile

Ministerul Mediului şi Pădurilor - arii protejate din România - http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm

Natura 2000 ecological network - http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

The Ramsar Convention on Wetlands - www.ramsar.org

Bird watching community - www.chatterbirds.com

Proiectul Delta Transilvaniei: implicarea comunităților locale în gestionarea trainică a zonelor umede din Bazinul Fizeșuluiwww.deltatransilvaniei.ro