Parteneri

Asociaţia Ecochoice - www.ecochoice.ro

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca - http://arpmcj.anpm.ro

Wetland Link International - www.wwt.org.uk/wli