Lansarea proiectului „Conservarea livezilor extensive și a soiurilor pomicole locale"

Asociația Educațional Ecologică Ecotransilvania demarează un nou proiect care tratează problema biodiversității, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Timotei Cipariu, din localitatea Dumbrăveni, județul Sibiu. Proiectul, denumit Conservarea livezilor extensive și a soiurilor pomicole locale – elemente cheie ale peisajului tradițional din Transilvania” își propune să contribuie la păstrarea peisajului reprezentativ al Transilvaniei de sud-est prin conservarea livezilor și a soiurilor de fructe tradiționale din zonă.

Costul total al proiectului se ridică la o valoare de 77 523 de euro, din care suma de 66000 este asigurată prin granturile SEE 2009 - 2014 din cadrul Fondului ONG din România. Proiectul tratează problema dispariției soiurilor și varietăților pomicole locale, a abandonului livezilor tradiționale utilizate extensiv și implicit, a degradării biodiversității. “Prin aceste activități, proiectul își propune să implice atât tinerii doritori să învețe despre creșterea soiurilor tradiționale, cât și alte entități sau asociații care doresc să ajute la conservarea, dar și la promovarea importanței acestora. Astfel putem transmite mai departe nu doar niște cunoștințe valoroase, ce încep să se piardă încet, ci și spațiul și resursele necesare pentru viitoarele generații” afirmă Szapanyos Arpad, președintele Asociației Educațional Ecologice Ecotransilvania.       

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de aproape doi ani (iulie 2014 - aprilie 2016) și va cuprinde o varietate de activități, în urma cărora se dorește atingerea câtorva obiective cheie precum: cunoașterea situației actuale a livezilor tradiționale utilizate extensiv, a soiurilor și a varietăților tradiționale de fructe care supraviețuiesc în aria de proiect, conservarea acestora, promovarea practicilor și a produselor tradiționale ce au la bază fructele locale, stimularea localnicilor de a continua și valorifica tradițiile pomicole ale zonei, precum și colaborare între societatea civilă, autorități, instituții de învățământ și alți factori de interes. “Concret, prin acest proiect dorim să creăm o pepinieră de pomi fructiferi din soiurile locale, să organizăm un târg al fructelor tradiționale și ateliere practice de instruire a tinerilor cu privire la creșterea și îngrijirea acestor soiuri și să punem bazele unei rețele a ONG-urilor interesate de patrimoniul pomicol al Transilvaniei. Mai mult decât atât vom realiza o documentare amănunțită și vom publica toate informațiile, practicile și obiceiurile specifice legate de selectarea, stocarea și prepararea fructelor tradiționale” adaugă Szapanyos Arpad.

Proiectul a fost demarat oficial în data de 1 iulie 2014 cu etapele pregătitoare înființării pepinierei de la liceul partener, respectiv cu alegerea, măsurarea și pregătirea terenului pentru plantarea soiurilor pomicole. Totodată, în această perioadă se desfășoară și activitatea de recoltare a materialului semincer pentru puieții portaltoi și acțiunea de inventariere a livezilor extensive și de recoltare a mostrelor, acțiune necesară pentru validarea soiurilor și a varietăților pomicole locale.

Aria de desfășurarea a proiectului cuprinde siturile Natura 2000, rețeaua europeană de arii protejate,  din Sighișoara, Târnava Mare și Mediaș. Constituită în 1992 pe baza unei directive a Uniunii Europene, Natura 2000 este o rețea europeană de arii protejate, care cuprinde specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. Administrarea siturilor din rețeaua Natura 2000 contribuie la conservarea habitatelor şi a speciilor de plante şi animale vulnerabile, dar, în egală măsură, şi la dezvoltarea socio-economică durabilă a zonei protejate.

Asociația Educațional Ecologică Ecotransilvania a fost înființată în anul 2004de un grup de tineri ecologi din Sighișoara, pasionați de ocrotirea valorilor naturale deosebite ale României – în special din interiorul arcului carpatic. Echipa Ecotransilvania, membră și a rețelei Wetlands Link International, numără trei doctori în biologie și doi doctoranzi ce studiază impactul antropic asupra biodiversității și, în special, relația dintre modurile de utilizare ale terenurilor și diversitatea organismelor vegetale si animale. Din martie 2011 asociațiile Ecotransilvania și Ecochoice au în custodie cele peste 4600 de hectare ale ariilor naturale protejate din Bazinul Fizeșului, județul Cluj.

Par batran Mesendorf
Pere traditionale