Managementul integrat, conservativ și durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeșului

Proiectul își propune să realizeze un plan de management durabil al ariilor protejate din Bazinul Fizeșului, în beneficiul naturii și al comunității locale.

22 Harta ariei de proiect

Planul cuprinde proiecte și măsuri pozitive ce vor contribui la ocrotirea mediului înconjurător, educația ecologică a oamenilor, în special a copiilor și tinerilor, și creșterea potențialului economic al zonei prin dezvoltarea unor activități durabile, cum ar fi: turismul ecologic, agricultura bio, meșteșugurile tradiționale.