Adoptarea planului de management al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeșului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că:

Planul de Management pentru situl Natura 2000 ROSPA 0140 Bazinul Fizeşului − ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Bonţida, titulari: Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania, Asociaţia Ecochoice  nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9 B, cod 400609, tel. 0264410722, fax 0264-412914, email office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9°°-14°°, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

AnexăMărime fișier
plan-de-management-anunt-ii.pdf122.05 KB