Rezervaţia naturală Lacul Ştiucilor (arie protejată de interes național)

Este situată în teritoriul administrativ al comunei Fizeşu Gherlii (CJ). Este arie protejată cu caracter zoologic-ornitologic. Rezervaţia are o suprafaţă de 140 ha. Lacul Știucilor este singurul lac natural din Transilvania care nu a fost amenajat pentru piscicultură şi în acelaşi timp este şi cel mai adânc lac natural dulce al Transilvaniei, cu o adâncime maximă de circa 7m.

Foarte caracteristică este prezenţa stufului pe malurile acestui lac, acest tip de vegetaţie întinzându-se pe o suprafaţă de peste 130 ha. Cu siguranţă că cea mai mare particularitate a acestui lac este prezenţa plaurului, adică a insulelor plutitoare de stuf, care sunt caaracteristice aproape exclusiv Deltei Dunării.În apele lacului trăiesc în jur de 15 specii de peşti, între care şi ştiuca Esox lucius, specia care dă numele lacului.

Cea mai mare importanţă o prezintă însă păsările, lacul fiind un preţios loc de popas pentru multe specii migratoare, dar şi un veritabil loc de clocit pentru oaspeţi de vară aripaţi între care raţe, stârci, corcodei, lişiţe, păsări prădătoare şi multe păsări cântătoare.