Rezervaţia naturală Pădurea Ciuașului (arie protejată de interes național)

Rezervația ete situată în teritoriul administrativ al comunei Ţaga și are un caracter zoologic-ornitologic, scopul ei fiind conservarea celei mai mari colonii mixte se stârci de noapte Nycticorax nyctricorax şi stârci cenuşii Ardea cinerea, din Transilvania. Rezervaţia are o suprafaţă de 3 ha.

Caracteristica principală a Pădurii Ciuaşului este stratificarea pe verticală, stratul arborilor fiind etajat pe două niveluri, unul inferior edificat în principal de carpen Carpinus betulus şi unul superior edificat de stejar Quercus robur şi gorun Quercus petraea. Vârsta acestora din urmă depăşeşte 100 ani şi întreaga colonie de stârci este cantonată în coranamentul lor. Colonia de stârci s-a instalat aici începând cu anul 1997.