Rezervaţia naturală Valea Legiilor (arie protejată de interes național)

Este situată în teritoriul administrativ al comunei Geaca (CJ). Este de asemenea, o arie protejată cu caracter zoologic-ornitologic şi se întinde pe o suprafaţă de 125 ha. În rezervaţie sunt cuprinse formaţiuni  complexe de vegetaţie favorabile pentru cuibăritul păsărilor de baltă, acestea consituind de altfel şi obiectivul principal de conservare al rezervaţiei.

Stufărişurile rezervaţiei sunt loc de popas pentru un număr mare de specii migratoare în perioadele de pasaj, dar în acelaşi timp sunt şi locuri optime pentru cuibăritul raţelor, lişiteţor, stârcilor, găinuşelor de baltă şi lăcarilor.