ROSCI 0099 Lacul Ştiucilor – Sic – Puini – Bonţida (sit Natura 2000)

Desemnare: Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea O.M. 1964/2007

Suprafaţă: 3798 ha

Acest sit este unul foarte heterogen din punct de vedere al peisajului cuprinzând ecosisteme de zone umede, respectiv lacuri naturale şi iazuri, dar și pajişti cu tufărişuri şi păduri. Sunt foarte particulare câteva specii de plante extrem de rare în întreaga lume. Aşa este subspecia endemică Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus, apoi Centaurea ruthenica, care are numai două populaţii în întreaga Uniunea Europeană,  Bulbocodium versicolor, Serratula wolffii, Serratula lycopifolia şi Iris pontica, toate fiind ameninţate cu dispariţia atât în România cât şi în UE.

Acest sit fost desemnat cu scopul conservării a 9 tipuri de habitate naturale listate în Anexa I a Directivei Habitate, 5 dintre acestea fiind habitate prioritare pentru conservare. De asemenea acest sit a fost desemnat pentru conservarea efectivelor populaţionale a doua specii de broaşte, izvoraşul cu burtă galbenă Bombina variegata şi cel cu burtă roşie B. bombina, a două specii de gândaci, cunoscuta rădaşcă Lucanus cervus şi gândacul unicorn  Bolbelasmus unicornisşi a trei specii de plante. Acestea sunt capul şarpelui Echium russicum, hodoleanul tătăresc Crambe tataria şi gălbinarea Serratula lycopifolia. Per total în acest sit trăiesc peste 670 specii de plante.

AnexăMărime fișier
formular-standard-rosci0099.pdf51.34 KB