ROSPA 0104 Bazinul Fizeşului (sit Natura 2000)

Desemnare: H.G. nr. 971/2011 pentru Modificarea şi completarea H.G.1284/2007

Suprafaţă: 1627 ha

Acest sit cuprinde cele mai importante zone umede ale Transilvaniei, între acestea numărându-se Lacul Ştiucilor şi Stufărişurile de la Sic. Peisajul foarte heterogen al zonei face ca aici trăiască peste 140 specii de păsări, multe dintre acestea  fiind specii de interes conservativ major.

În principal, importanţa sitului pentru conservarea diversităţii păsărilor este datorată faptului aici trăiesc 2 specii de interes conservativ global, respectiv raţa roşie Aythya nyroca, care cuibăreşte pe lacurile din sit şi cristelul de câmp Crex crex, care cuibăreşte în pajişti şi păşuni umede. Alături de acestea, alte 8 specii de păsări sunt ameninţate la nivelul Uniunii Europene. Este vorba despre buhaiul de baltă Botaurus stellaris, stârcul pitic Ixobrychus minutus, cresteţul cenuşiu Porzana parva şi eretele de stuf Circus aeruginosus, toate cuibărind în trestiişurile şi păpurişurile abundente din sit, dar şi caprimulgul Caprimulgus europaeus prezent la lizierele  pădurilor, ciocănitoarea de stejar Dendrocopos medius tipică pentru pădurile rare, cu arbori bătrâni, fâsa de câmp Anthus campestris şi silvia porumbacă Sylvia nisoria care se întâlnesc în pajiştile cu tufărişuri.

AnexăMărime fișier
formular-standard-rospa0104.pdf74.37 KB