Conferinţa de finalizare a proiectului „Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului”

Asociatia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania, în parteneriat cu Asociaţia Ecochoice, anunţăfinalizareaoficială a proiectului „Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului”. Proiectul a fostfinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu şi a avut drept scop elaborarea planului de management pentru ariile protejate din Bazinul Fizeşului.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • fundamentarea adecvată a managementului ariilor protejate vizate
  • crearea premiselor pentru dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi management
  • creşterea nivelului de conştientizare al publicului cu privire la reţeaua Natura 2000 şi conservarea valorilor naturale ale ariei de proiect
  • creşterea capacităţii instituţionale a custozilor ariilor protejate vizate

Activităţile proiectului au urmărit: inventarierea a 46 de specii de faună (în special păsări) şi floră de importanţă comunitară şi naţională şi a 9 habitate prioritare din aria de proiect; realizarea unor hărţi digitale ale ariilor vizate; informarea şi consultarea comunităţilor şi a factorilor de decizie locală cu privire la buna gestionare a ariei; conştientizarea importanţei culturale, sociale şi economice a conservării habitatului prin organizarea unor evenimente culturale şi a unui concurs inter-şcolar, elaborarea unei strategii de vizitare a acestor arii naturale protejate, dar şi realizarea unei pagini web cu informaţii de interes despre Bazinul Fizeşului şi despre rezultatele proiectului.

Planul de management vizează menţinerea unei bune stări de conservare şi protecţie a speciilor şi habitatelor de interes din siturile şi rezervaţiile implicateşi se poate consulta pe pagina de website a proiectului http://www.ecotransilvania.ro/proiecte/pos-mediu-bazinul-fizesului/plan-management-integrat.

De asemenea, a fost elaborată o strategie de vizitare a ariilor naturale protejate, care se regăseşte pe pagina web a proiectului: http://www.ecotransilvania.ro/proiecte/pos-mediu-bazinul-fizesului/strategia-de-vizitare-pentru-ariile-naturale-protejate-din-bazinul-fizesului-239

Cu ocazia finalizării proiectului, în data de 31octombrie2014 la ora 10.00 va avea loc o conferinţă de presă la Hotelul Belvederedin Cluj-Napoca,la care vorparticipa  membri ai Asociaţiei, precumşi lideri de opinie locali.

Înfiinţată în anul 2004, Asociaţia Ecotransilvania este preocupată de cercetarea şi conservarea diversităţii biologice şi culturale, precum şi de sprijinirea comunităţilor locale în înţelegerea, aprecierea şi valorificarea durabilă a resurselor naturii. Activitatea asociaţiei este dedicată în special ocrotirii păsărilor şi zonelor umede, creşterii nivelului de conştientizare a problemelor de mediu în rândul oamenilor, precum şi studiului impactului antropic asupra biodiversităţii şi, în special, al relaţiei dintre modurile de utilizare a terenurilor şi diversitatea organismelor vegetale şi animale. Din luna martie 2011, asociaţiile Ecotransilvania şi Ecochoice au în custodie cele peste 4600 de hectare ale ariilor protejate din Bazinul Fizeşului.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

CRISTINA SĂRĂCUŢ

Expert comunicare

Asociaţia Ecotransilvania

ecotransilvania@gmail.com

Tel. 0371 483 397, 0728965409

AnexăMărime fișier
pos_mediu_comunicat_finalizare_proiect.pdf120.74 KB
pos_mediu_invitatie_conferinta_inchiderea_proiectului.pdf155.44 KB