Declanșarea etapei de încadrare în vederea obținerii avizului de mediu pentru planul de management

Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania şi Asociaţia Echochoice în calitate de titulari anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Planul de Management pentru siturile Natura 2000 ROSPA 0140 Bazinul Fizeşului – ROSCI 0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Bonţida şi rezervaţiile Stufărişurile de la Sic, Lacul Ştiucilor, Pădurea Ciuaşului şi Valea Legiilor.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobaţilor nr.99, jud.Cluj în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, din data 7 iulie 2014. Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii şi sugestii, până în data de 25 iulie 2014 la APM Cluj, Calea Dorobaţilor nr.99, bl.9B, cod 400609, tel.0264-410722, fax 0264-412914, email reglementari@apmcj.anpm.ro.

AnexăMărime fișier
plan_de_management_anunt_macheta_finala.pdf351.58 KB