Inițiative recente ale autorităților de mediu

În urma acţiunii WWF, se blochează finanţarea micro-hidrocentraleor în România

După intervenţia WWF, micro- hidrocentralele nu vor mai primi ajutor de stat în România și Ucraina. La sfârșitul acestei săptămâni o campanie de salvare a ultimilor râuri rămase neatinse de acest flagel a început şi în Bulgaria.

Implicarea societății civile a dus la excluderea posibilităţii de finanţare a proiectelor ce vizeaza micro-hidrocentralele, în românia, din fonduri UE până în 2020. Noul acord de parteneriat dintre România, Comisia Europeană si  Programului Operațional de Infrastructură, care se ocupă cu investițiile în transporturi, mediu, energie și schimbări climatice, a hotarat non-implicarea in finantarea proiectelor care vizeaza construirea microhidrocentralelor pe raurile de munte.

Pentru mai multe informatii faceţi click aici :

http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/intro/wetland_conservation/?227512/Harmful-small-hydropower-projects-lose-ground-in-Romania-and-Ukraine

Reţeaua Uniunii Europene pentru Implementarea şi Impunerea legislaţiei de Mediu

În perioada 1-5 septembrie 2014, la comisariatul Rezervației Biosferei Delta Dunării al Gărzii Naționale de Mediu s-a desfășurat IMPEL Review Initiative (Iniţiativa de analiză a reţelei Uniunii Europene pentru Implementarea și Impunerea Legislației de Mediu) (IRI) în domeniul conservării naturii, biodiversității și a ariilor protejate, la care au participat experți din cadrul Comisiei Europene și autorități de mediu din Olanda, Italia, Malta, Anglia, Scoția, Macedonia, Cehia și România.

Ministrul Attila Korodi ,a declarat :“Parteneriatul pe care autoritățile de mediu din România îl au cu rețeaua IMPEL este unul foarte important. Le-am propus partenerilor noștri, ca o colaborare pentru viitor, abordăm împreună problematica ursului brun, găsim împreună soluții cu privire la managementul acestei specii în adevăratul sens al cuvântulu.

Sesiunea finală a IRI România a fost gazduită vineri, 5 septembrie, la sediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, eveniment la care au participat Anne Jugănaru, Secretar de Stat în cadrul MMSC, Florin DiaconuComisar General al Gărzii Naționale de Mediu precum și reprezentanți ai conducerii GNM și ai MMSC.

Pentru mai multe detalii , accesati linkul : http://mmediu.ro/new/?p=6221

Europenii conştientizează importanţa conservării mediului

Au trecut deja trei ani de la cel mai recent sondaj “Eurobarometru”,care arata ca,în ciuda crizei economice, preocuparea europenilor cu privire la mediul înconjurător nu sa diminuat.

Într-un consens coplesitor, 95% din 28.000 de cetățenii intervievați au afirmat căprotecția mediului este importantăpentru ei personal și mulți cred ca se poate face mai mult. Din aceste sondaje putem deduce cateva categorii prin care oamenii îşi exprima interesul .

1.       Protecția mediului – “ Sens Economic”

Majoritatea persoanelor  împărtășesc opinia conform căreia utilizarea eficientă a resurselor naturale (79%) și protecția mediului (74%) poate stimula creșterea economică.

2.       Responsabilitatea față de mediu

85% dintre europeni cred au un rol mare de jucat în protecția mediului. Cei mai multi oameni cred ca adoptarea unor  acțiuni ecologice precum, colectarea selectivă a deşeurilor (72%), reducerea consumului de energie (52%) și reducerea consumului de apă (37%) sunt câteva dintre cele mai eficiente activități.

3.       Sprijin pentru acțiunea UE

77% din cetățenii UE sunt de acord legislația europeană de mediu este necesara pentru a proteja mediul înconjurător în țara lor și șase din zece persoane cred deciziile de mediu ar trebui fie luate în comun în cadrul UE.

Pentru mai multe informatii legate de această analiză, accesaţi linkul: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-976_en.htm

Campania naţională de conştientizare privind importanţa conservării Biodiversităţii prin Reţeaua Natura 2000 în România

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a demarat campania naţională de conştientizare privind importanţa conservării Biodiversităţii prin Reţeaua Natura 2000 în România.

Proiectul InfoNatura2000 “Campanie naţională de conştientizare privind importanţa conservării Biodiversităţii prin Reţeaua Natura 2000 în România”– SMIS-CSNR 17609 este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operational Sectorial MediuAxa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. Bugetul total al proiectului este de 14.036.402 lei, dintre care: 11.543.466 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR şi bugetul de stat) şi 2.492.936 lei contribuţia beneficiarului. Durata proiectului este de 27 de luni, între 14 decembrie 2010 – 14 martie 2013.

Demararea proiectului Suport pentru Conformarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune pentru Biodiversitate (NBSAP) cu Convenţia privind Diversitatea Biologică (CBD) şi realizarea Mecanismului de Informare (CHM)”

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a demarat proiectul „Suport pentru Conformarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune pentru Biodiversitate (NBSAP) cu Convenţia privind Diversitatea Biologică (CBD) şi realizarea Mecanismului de Informare (CHM)”. Finanţat de Fondul Global de Mediu (Global Environmental Facility – GEF) în valoare de 439.000 USD.

Printre obiectivele proiectului se numără:

 • Alinierea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune privind conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii la obligaţiile legale sub CBDConvenţia privind DiversitateaBiologică;
 • Întărirea Mecanismului de Schimb de Informaţii (Clearing-House Mechanism - CHM) şi a Comunicării, Educaţiei şi Conştientizării Publice (Communication, Education and Public Awareness – CEPA) pe biodiversitate;
 • Evaluarea detaliată a necesităţilor instituţionale şi umane în domeniile prioritare pentru implementarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune pentru Biodiversitate - NBSAP şi Convenţiei privind Diversitatea Biologică - CBD în România.

Publicarea Ordinului de Ministru nr. 3836 în 18 decembrie 2012, Monitorul Oficial al României nr. 854, partea I, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial.

Demararea proiectului SINCRON – Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în RomâniaRetelei Natura 2000

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a demarat proiectul SINCRON – Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în RomâniaRetelei Natura 2000 -  finanţat prin Programul Operational Sectorial MediuAxa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Printre obiectivele acestuia se numără:

 • Elaborarea planurilor de management pentru 9 arii naturale protejate: Găina-Lucina, Rusca Montană, Vorona, Munţii Bodoc Baraolt, Valea Ierii, Valea Cepelor, Măgura Odobesti, Valea Oltului Inferior, Pădurea Barnova-Repedea;
 • Dotarea a 9 puncte de informare din cadrul APM-urilor din judeţele Suceava, Caras- Severin, Botosani, Covasna, Cluj, Alba, Vrancea, Olt, Iasi;
 • Evaluarea rezultatelor campaniilor de constientizare;
 • Livrarea echipamentelor si a infrastructurii de bază pentru sistemul naţional de inregistrare si evidenţă a planurilor de management ce va fi implementat in cadrul proiectului;
 • Proiectarea şi implementarea sistemului „Inregistrare Planuri de Management”;
 • Proiectarea şi implementarea sistemului „Registrul Naţional de Evidenţă a Implementării Planurilor de Management”;
 • Proiectarea şi implementarea sistemului „Administrare si Securitate”;
 • Proiectarea şi implementarea sistemului „Audit”;
 • Proiectarea şi implementarea sistemului „Integrarea cu alte sisteme şi interfeţe”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca a demarat elaborarea măsurilor minime de conservare pentru siturile Natura 2000 neatribuite în custodie, în Regiunea 6 Nord-Vest.