Strategia de vizitare pentru ariile naturale protejate din Bazinul Fizeșului

Strategia de vizitare a ariilor naturale din Bazinul Fizeșului este o ca o busolă, te ghidează către un turism cu mare respect pentru resursele naturale și bogățiile culturale ale zonei.

Documentul ce cuprinde următoarele 6 secțiuni și o anexă este publicat la pagina de Materiale Informative a proiectului sub forma a două versiuni, o versiune pentru tipar (~21 MB) și o altă versiune pentru afișare pe ecranul computerului (~3,5 MB):

Secțiunea 1. Zonarea şi obiectivele din punct de vedere al conservării naturii

Secțiunea 2. Analiza situaţiei actuale şi viitoare

Secțiunea 3. Viziunea şi obiectivele planului de vizitare

Secțiunea 4. Teme şi activităţi

Secțiunea 5. Monitorizare și evaluare

Secțiunea 6. Studii de caz

Anexa A – Constrângeri climatice, naturale și legislative privind activităţile turistice