Servicii

  • Consultanţă, dezvoltare şi scriere de proiecte pentru accesarea de fonduri, în principal în domeniul ariilor naturale protejate.
  • Consultanţă şi realizarea documentaţiilor ştiinţifice pentru desemnarea de noi arii naturale protejate.
  • Consultanţă şi realizarea de studii biologice-ecologice, în principal în domeniile herpetologiei, ornitologiei şi micromamiferelor.
  • Realizarea hărţilor şi analiza datelor în sistem GIS.
  • Organizarea şi ghidarea excursiilor în natură, în special a celor de tip birdwatching.