Cerere ofertă pentru reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii de vizitare

Lucrările propuse se referă la repararea stâlpilor de lemn, a podețelor și punților, balustradelor și a acoperișurilor foișoarelor. De asemenea, sunt necesare anumite îmbunătățiri ale infrastructurii pentru respectarea standardelor de bună practică și protejarea zonelor vulnerabile din rezervație de impactul antropic crescut. Astfel, se propune reconfigurarea observatorului ornitologic: va fi închis cu lemn, se va instala o scară interioară, vor fi montate geamuri și băncuțe.

Acest model de observator practicat la nivel internațional asigură confortul turiștilor și reduce disturbanța păsărilor.

În Bazinul Fizeșului există de asemenea un alt punct de interes unde nu există în prezent o infrastructură de vizitare adecvată: rezervația Lacul Știucilor, cel mai adânc lac natural din Transilvania, înconjurat de aproximativ 100 ha de stuf. Aici se practică în prezent pescuitul sportiv, care poate avea un efect nociv asupra populațiilor de păsări în perioada de cuibărit. Prin proiect se propune construirea aici a unui observator ornitologic nou, folosind modelul îmbunătățit de la Sic. Acesta are rolul de a atrage o nouă categorie de vizitatoricei intersați de observarea naturiipentru a reduce potențialul impact negativ al pescuitului prea intensiv.

Activitatea contribuie la creșterea atractivității ecoturistice a zonei, asigură vizitarea în siguranță a celor mai interesante valori naturale, și reduce impactul antropic negativ asupra biodiversității. De asemenea, prin schimbarea percepției localnicilor și vizitatorilor, activitatea contribuie la atingerea Obiectivului 3 al proiectului, Sporirea credibilității și vizibilității ONG-urilor în rolul de custozi ai ariilor naturale protejate.

Rezultate așteptate:

  • Este asigurat accesul în siguranță pentru vizitatori și rezidenţi la infrastructura publică de turism adecvată (1100 m punți de lemn, 2 foișoare, 2 observatoare ornitologice).
  • Se îmbunătățește percepția localnicilor cu privire la buna gestionare a ariilor protejate.
  • Sunt promovate materialele și tehnicile de construcții tradiționale locale (meșteșugurile stufului).

Indicatori (parametrii)

Lungime punte de lemn reabilitată (Sic) = 1100m

Număr de foișoare reabilitate (Sic) = 2; 

Număr de observatoare reabilitate (Sic) = 1;              

Număr de observatoare construite (Lacul Știucilor) = 1.

Condiții de executare a lucrărilor

Implicarea beneficiarilor va fi asigurată prin includerea în contractul de lucrări a condiției folosirii forței de muncă locale și a aprovizionării de la furnizori locali. Astfel comunitățile locale vor beneficia atât direct din executarea lucrărilor, cât și indirect din rezultatele acestora. Observatoarele vor fi astfel construite încât se încadreze în peisaj și respecte stilul traditional local. Astfel, observatoarele vor fi construite din lemn iar acoperișul va fi realizat din stuf.

Vezi descrierea detaliată și bugetul în caietul de sarcini în documentele anexate.

Criterii de atribuire: prețul cel mai mic.

În cazul unui punctaj egal, se va repeta procedura.

Data limită pentru transmiterea ofertelor: până la data de 3.08.2016, ora 16.00

Modalitatea de trimitere și adresa la care ofertele trebuie trimise:

Documentația solicitată trebuie conțină:

  • oferta tehnică realizată în conformitate cu specificațiile tehnice semnată și ștampilată;
  • oferta financiară semnată și ștampilată - valoarea ofertei fie exprimată în RON și echivalentul în CHF;
  • declarația de eligibilitate a ofertantului, semnată și ștampilată (vezi documentele anexate).

Oferta va fi depusă în plic sigilat la adresa: str. Calea Turzii, nr. 30B, ap. 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu mențiunea: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 3.08.2016, ora 16.00 (DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTEI)

Persoana de contact pentru informații suplimentare privind procesul de trimitere a ofertelor:

Dr. Cosmin Moga, tel.: 0745/018279; email: cosmin.moga@gmail.com

Condițiile de excludere de la participarea la procesul de achiziție și acordarea contractelor.

Vor fi excluși de la participarea la procesul de achiziție și acordarea contractelor următorii ofertanți:

  • ofertanții care nu îndeplinesc cerințele declarației de eligibilitate;
  • ofertanții care depun decumentația incompletă;
  • ofertanții care depun documentație neconformă cu caietul de sarcini;
  • ofertanții care depun decumentația după termenul limită stabilit.

Întocmit,

Pauliuc Ecaterina, Manager Proiect

Moga Cosmin, Expert Ecoturism

 

Planșe și anexe ale caietului de sarcini

1. PLAN SITUATIE SIC CU SUPORT TOPO.pdf

2. PLAN SITUATIE SIC.pdf

3. PLAN SITUATIE SACALAIA.pdf

A1. SECTIUNI SI PLAN EXISTENT PUNTE SUSPENDATA.pdf

A2. FATADE EXISTENTE PUNTE SUSPENDATA.pdf

A3. SECTIUNI SI PLAN PROPUS PUNTE SUSPENDATA-1.pdf

​​A4. FATADE PROPUSE PUNTE SUSPENDATA.pdf

A5. PLAN FOISOR.pdf

A6. PLAN INVELITOARE FOISOR.pdf

A7. SECTIUNE FOISOR.pdf

A8. FATADE FOISOR.pdf

A9. PLANURI OBSERVATOR.pdf

A10. SECTIUNE SI FATADE OBSERVATOR.pdf

A12. TAMBLOU TAMPLARIE.pdf

AnexăMărime fișier
anunt-infrastructura.docx76.79 KB
caiet-de-sarcini-28.07.2016.pdf8.65 MO
declaratia-de-eligibilitate-a-ofertantului.docx18.31 KB
graficul-activitatilor.doc52.5 KB
 
 
 
 

Finanțator

Pentru a fi la curent cu noutățile despre proiect, vizitează https://www.facebook.com/asociatia.ecotransilvania.

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elvețiano-Român, vizitează www.swiss-contribution.ro sau http://www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Asociația Educațional-Ecologică Ecotransilvania.