Concurs pe teme ecologice pentru elevii din Bazinul Fizeșului

Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania şi Asociaţia Ecochoice organizează un concurs pe teme de ecologie şi Natura 2000, cu participarea elevilor de la şcoliledin Gherla (Liceul Ana Ipătescu, Liceul Petru Maior, Şcoala nr. 2), Fizeşul Gherlii, Pălatca, Căianu, Cătina, Geaca, Bonţida, Jucu şi Sic. Competiţia este prevăzută în proiectul „Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului”, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Concursul se desfăşoară în data de 16 mai 2014 la sediul şcolilor, între orele 11.00 şi 12.00.

Competiţia constă într-o probă teoretică şi una practică.

Proba teoretică se va desfăşura în data de 16 mai la sediul şcolilor menţionate mai sus, între ora 11 şi 12. Bibliografia pentru proba teoretică a competiţiei este următoarea:

Simionescu, I., 1981, Din fauna şi flora României, Ed. Ion Creangă, Bucureşti

Simionescu, I., 1983, Fauna Romaniei, Ed. Albastros, Bucureşti

Manualele de biologie clasele a V-a, VI-a şi a VIII-a

Pop, I, 1982, Priviri în atelierele naturii, Ed Ion Creangă, Bucureşti

Pop, I., 1979, Paşi prin lumea păsărilor, Ed. Ion Creanga, Bucureşti

Serb, I, 1990, Legende despre flori şi păsări, Editura Minerva, Bucureşti

Proba practică a competiţiei constă într-un concurs de fotografie pe tema protejării naturii şi a ilustrării valorilor naturale. Pentru a participa la competiţie un elev poate trimite, prin email la adresa contact@ecotransilvania.ro,o singură fotografie a cărei temă exemplifică ideea protecţiei mediului înconjurător şi a promovării valorilor naturale.

Fotografiile înscrise în competiţie trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următorele informaţii:

Numele fotografului

Clasa şi şcoala

Titlul fotografiei

Data şi locaţia fotografiei

Perioada în care se pot transmite fotografii pentru concurs este cuprinsă în intervalul 9-15 mai 2014.

Pentru ambele probe evaluarea se va face de către un un juriu format din reprezentanţi ai asociaţiilor Ecotransilvania şi Ecochoice şi D'Avantage Consult.

Rezultatele celor două probe se vor anunţa în intervalul 17-18 mai 2014, pe site-ul dedicat proiectului „Managementul integrat, conservativ şi durabil al siturilor Natura 2000 din Bazinul Fizeşului”,http://www.ecotransilvania.ro/proiecte/pos-mediu-bazinul-fizesului/arii-protejate.

Cel mai bune rezultate la probele teoretice şi practice vor fi recompensate cu premii.